شیلنگ پنوماتیک

فروشگاه آنلاین پنوصنعت ارائه دهنده انواع شیلنگ های پنوماتیک در سایزها و رنگ های مختلف میباشد

 

سایزهای شیلنگ های پنوماتیک

شیلنگ پنوماتیک 4  در 2 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 10 در 6.5 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 4 در 2.5 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 10 در 8  میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 6 در 4 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 12 در 8  میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 8  در 5 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 12 در 10 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 8 در 5.5 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 14 در 10 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 8 در 6 میلیمتر

شیلنگ پنوماتیک 16 در 12 میلیمتر